Soal: Enzim yang mengkatalisis pelepasan gugus dan pembentukan ikatan rangkap adalah:

Liase adalah enzim yang mengkatalisis penggabungan molekul atau gugus tertentu melalui ikatan rangkap. Liase mengkatalisis reaksi di mana gugus fungsi ditambahkan untuk memutuskan ikatan rangkap dalam molekul atau sebaliknya di mana ikatan rangkap dibentuk dengan menghilangkan gugus fungsi. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan B.

Soal: Enzim yang mengkatalisis pelepasan gugus dan pembentukan ikatan rangkap adalah:

A» Ligase

B » Liase

C» Transferase

D » Oksidoreduktase


Related Posts