Reaksi kandungan granul yang mengeraskan zona pelusida dan memastikan penghambatan polispermia adalah.

Segera setelah fusi sperma dan membran plasma telur, sel telur menunjukkan reaksi kortikal. Dalam reaksi ini, butiran kortikal yang ada di bawah membran plasma telur menyatu dengan membran plasma dan melepaskan enzim di antara itu dan zona pelusida. Enzim-enzim ini mengeraskan zona pelusida, yang sekarang berfungsi untuk memblokir polispermia.

Pertanyaan: Reaksi kandungan granul yang mengeraskan zona pelusida dan memastikan blok polispermi adalah ______________.

  • Reaksi akrosom
  • Reaksi kortikal
  • Reaksi akrosin
  • Reaksi pengikatan


Related Posts