Neuron yang berfungsi menghantarkan impuls saraf dari alat indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang adalah ….

Jawaban : B. Neuron yang berfungsi menghantarkan impuls saraf dari alat indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang adalah ….

  • a. Neuron bipolar
  • b. Neuron sensorik
  • c. Neuron motorik
  • d. Neuron konektor
  • e. Neuron unipolar

Pembahasan

  • Neuron sensorik berfungsi menghantarkan impuls dari indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang.
  • Neuron motorik berfungsi membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju otot atau kelenjar tubuh.
  • Neuron konektor berfungsi meneruskan rangsangan dari sensorik ke motorik.


Related Posts